(1349)

کف دستم را دوباره خواندم. چیزی گم شده است. من ناتمامم.

خط های دستم اینگونه می گویند. باید تمام شوم. باید تمام شویم.

من روزی در معبدی به دیوار آویزان خواهم شد. می دانم. منتظر می مانم.

/ 0 نظر / 32 بازدید